samt detta under Stödtjänster - Byhmgard

Stödtjänster

Bidra med reserver till elnätet

Genom att köpa batterilager med stödtjänster ihop med Byhmgards batterilager gör Sveriges elnät mer stabilt, smartare och mer flexibelt. Det låter oss tillsammans tillvarata förnyelsebara energikällor på ett stabilt och framtidssäkert sätt. Vi lotsar dig som kund genom hela processen, hela vägen från leverans till idrifttagande.

Stödtjänster är helt marknadsbaserade, vilket innebär att de upphandlas i öppen konkurrens. Ersättning och regelverk sker i enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagandet av stödtjänster är frivilligt. Hur mycket ett hushåll kan tjäna på stödtjänster beror på två primära faktorer, delvis hur stor volym som finns tillgängligt att buda in på marknaden för reserver och vilket pris du väljer att buda in.

Vilka elbolag är kompatibla med Byhmgards batterilager med stödtjänst?

Ett batterilager från Byhmgard är tänkt att användas för stödtjänster mot Svenska kraftnät och därför behöver du som användare ha avtal med rätt elbolag. Meddela oss vilket elbolag du använder eller kontakta oss om du har frågor eller vill ha rådgivning kring val av elavtal.

Hur fungerar stödtjänster?

Det finns olika stödtjänster för kraftverkets olika behov. En typ av stödtjänster är frekvensåterställningsreserver (FFR) och den andra är frekvenshållningsreserver (FCR).

Arbetet med stödtjänster går ut på att låta elnätet ge en stabil ström av kraft till där den behövs. En utav de viktigaste funktionerna som har en betydande påverkan på elnätets stabilitet är frekvens.

En vanlig typ av stödtjänster för frekvenshandel och frekvensbalansering är kraftverksreservkapacitet. Detta innebär att vissa kraftverk kan hålla extra produktion i beredskap för att användas när efterfrågan på el ökar. Dessa kraftverk kan snabbt öka sin produktion och leverera extra el till nätet för att hjälpa till att balansera frekvensen. Ett annat exempel på stödtjänster är energilager, som kan användas för att lagra överskott av elproduktion och sedan släppa ut den på nätet när efterfrågan ökar. Energilager kan också användas för att stabilisera produktionen från förnybara energikällor som sol- och vindkraft, som kan vara mer variabla än traditionella kraftverk.

Kontakta oss för mer information.

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri

Byhmgard

Tillsammas kan vi förse Sverige med batterilager och solpaneler

Är ni intresserade att hjälpa Byhmgard att förse Sverige med solpaneler? Vi söker duktiga montörer och elektriker.