samt detta under Stödtjänster - Byhmgard

Stödtjänster

Köp stödtjänster och bidra till elnätet

Genom att använda stödtjänster ihop med Byhmgards batterilager skapas ett ett mer stabilt, smartare och mer flexibelt elnät i Sverige. Det låter oss tillsammans tillvarata förnyelsebara energikällor på ett stabilt och framtidssäkert sätt. Vi lotsar dig som kund genom hela processen, hela vägen från leverans till idrifttagande.

Stödtjänster är helt marknadsbaserade, vilket innebär att de upphandlas i öppen konkurrens. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagandet av stödtjänster är frivilligt. Hur mycket ett hushåll kan tjäna på stödtjänster beror på två primära faktorer, delvis hur stor volym som finns tillgängligt att buda in på marknaden för reserver och vilket pris du väljer att buda in.

Hur fungerar stödtjänster?

Arbetet med stödtjänster går ut på att låta elnätet ge en stabil ström av kraft till där det behövs. Elnätet påverkas av det vi kallar frekvens och då menar vi mätningen av den frekvens som kommer in och ut ur Sveriges transmissionnätverk. I en utopisk värld är utbud och efterfrågan i perfekt balans. Då ligger frekvensen i kraftnätet på 50hz, vilket är det våra elektroniska utrustningar är ämnade att fungera på. I realiteten är utbud och efterfrågan i ständig förändring vilket därmed slår frekvensen ur balans.

 

Stödtjänsternas uppgift är att balansera frekvensen så att den håller sig så nära 50hz som möjligt. För att stödtjänster ska kunna hantera obalanser måste den svara blixtsnabbt på förändringar. Stödtjänster med denna snabba responstid möjliggörs genom kontrakt mellan SVK och kraftleverantörer. Ju mer förnyelsebara energikällor som tillkommer i elnätets mix, desto mer arbetar elnätet med låg svängmassa (som härstammar från reaktorer och turbiner), desto viktigare blir ultra-snabb respons genom stödtjänster.

Vad finns det för stödtjänster?

Det finns olika stödtjänster för kraftverkets olika behov. En vanlig typ av stödtjänster är kraftverksreservkapacitet. Detta innebär att vissa kraftverk kan hålla extra produktion i beredskap för att användas när efterfrågan på el ökar. Dessa kraftverk kan snabbt öka sin produktion och leverera extra el till nätet för att hjälpa till att balansera frekvensen. 

 

Ett annat exempel på stödtjänster är batterilager, som kan användas för att lagra överskott av elproduktion och sedan släppa ut den på nätet när efterfrågan ökar. Batterilagers snabba responstid och hastighet gör dem speciellt användbara för balansering av frekvenser. Batterilager kan också användas för att stabilisera produktionen från förnybara energikällor som sol- och vindkraft, som kan vara mer variabla än traditionella kraftverk. Har du funderingar på att skaffa dig en solcellsanläggning är batterilager något vi starkt rekommenderar. 

 

Kontakta oss för mer information.

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri

Byhmgard

Tillsammas kan vi förse Sverige med batterilager och solpaneler

Är ni intresserade att hjälpa Byhmgard att förse Sverige med solpaneler? Vi söker duktiga montörer och elektriker.