Batterilager - Byhmgard

Lagra ström

Batterilager

Med batterilager kan du hjälpa till att frekvensbalansera elnätet

Lagra och balansera

Vi på Byhmgard är experter på batterilagring. Oavsett om det handlar om stora företag eller enskilda villor kan vi erbjuda ett batteri som passar dig! Det vanligaste användningsområdet är frekvensbalansering, men batterier passar också bra för att ha backup under strömavbrott eller till att lagra solel. Batterilager är en nyckelkomponent inom energilagringssystem som används för att lagra överskott av elektricitet som genereras av olika energikällor, såsom solpaneler och vindturbiner. Dessa lager spelar en avgörande roll för att säkerställa en pålitlig och stabil elförsörjning, särskilt med ökande intresse för förnybar energi och behovet av att hantera intermittensen hos dessa energikällor.

Hur fungerar ett Batterilager?

Ett batterilager fungerar genom att konvertera och lagra elektrisk energi i kemiska form. När det finns ett överskott av elektricitet i elnätet, till exempel under perioder med låg efterfrågan eller hög produktion av sol- och vindkraft, används den överskottsenergin för att ladda upp batterierna i lagringssystemet. Sedan, när efterfrågan på el ökar eller när det finns brist på förnybar energi, kan de lagrade batterierna avges och leverera elektricitet till nätet.

 

Vilka olika typer finns det?

Det finns flera olika typer av batterilager som används idag, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden. De vanligaste typerna inkluderar:

  • – Litiumjonbatterier: Dessa är bland de mest populära batterierna för energilagring på grund av sin höga energitäthet och låga vikt. De används ofta i både småskaliga och storskaliga applikationer.
  • – Bly-syra batterier: Även om de har en lägre energitäthet jämfört med litiumjonbatterier, är bly-syra batterier fortfarande vanliga i vissa applikationer, särskilt där kostnadseffektivitet är en prioritet.
  • – Natrium-svavelbatterier: Dessa batterier har potential att leverera hög effekt och energitäthet, vilket gör dem lämpliga för storskalig energilagring, men de är ännu inte lika vanliga som litiumjonbatterier.
  • – Flowbatterier: Dessa batterier använder elektrolyt som cirkulerar genom cellen för att lagra och avge energi. De är kända för sin långa livslängd och skalbarhet, vilket gör dem lämpliga för olika typer av energilagringsapplikationer.
Vi guidar dig

Vilka är fördelarna?

Batterilager erbjuder flera fördelar och användningsområden, inklusive:

Jämnare elförsörjning: Genom att lagra överskott av elektricitet under perioder med låg efterfrågan kan det bidra till en jämnare elförsörjning och minska behovet av att starta och stoppa konventionella kraftverk.

Ökad användning av förnybar energi: Möjliggör en ökad användning av förnybara energikällor genom att lagra överskott av sol- och vindkraft för användning under perioder med låg produktion.

Reservkraft och nödsituationer: Kan fungera som reservkraft under nödsituationer och bidra till att säkerställa en pålitlig elförsörjning även vid strömavbrott eller andra avbrott i elnätet.

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri
En helhetslösning i absolut toppklass! Tack för all hjälp
Solpaneler och batterilager
Kund i Halmstad
Tryggt att ha med Byhmgard under hela processen
Solpaneler och laddbox
Kund i Falkenberg
Byhmgard gjorde det enkelt att installera solpaneler
Solpaneler
Kund i Kungsbacka