samt detta under Frekvenshandel - Byhmgard

Frekvenshandel

Elnätet har ett konstant behov av elektricitet för att driva allt från hushållsapparater till företagsanläggningar och industriverksamheter. Denna efterfrågan varierar dock under dagen och året, vilket gör att elproduktionen behöver anpassas efter behoven i realtid.

Hur fungerar frekvenshandel tillsammans med solceller?

Genom frekvenshandel kan solcellsanläggningar anpassa sin produktion baserat på elbehovet. Detta görs genom att anläggningarna övervakar elnätets frekvens och justerar sin produktion för att balansera den totala mängden elektricitet som produceras och konsumeras. Om till exempel efterfrågan på elektricitet ökar, minskar solcellsanläggningens produktion och om efterfrågan minskar, ökar produktionen.

Frekvenshandel med solceller

Genom att delta i frekvenshandel kan solcellsanläggningar få betalt för att justera sin produktion för att matcha behovet av el i realtid. Detta innebär att solcellsanläggningar kan bli en viktig del av det framtida elnätet genom att hjälpa till att stabilisera elproduktionen och möjliggöra en smidig övergång till mer förnybar energi.

Vilka är Byhmgard? 

Byhmgard startades av en entreprenörsduo som brinner för solel och batterilager och är nu er installatör inom solenergi runt om i Sverige. Utöver att erbjuda tjänster inom Frekvenshandel och stödtjänster säljer Byhmgard solpaneler, laddbox, solpark och batterier.

Byhmgards ambition är att påskynda omställningen till hållbar elkraft. Vi tar totalansvar för relationen mellan dig som kund och att du får den produkt, installation och upplevelse som du har förväntat dig. Kontakta oss så berättar vi mer om frekvenshandel.

Vad påverkar frekvensen? 

De tre faktorerna som har störst påverkan på frekvensens stabilitet är, kraftsystemets egenskaper, tillgängliga stabiliserande resurser och storleken på den obalans som uppkommer vid störningen. Stabilitet i frekvensen är en stor och viktig utmaning för kraftsystemets driftsäkerhet.

Vad kan solceller göra för en privatperson? 

Genom att ansluta solcellerna till ett batteri kan elen lagras när du själv producerar den och använda den när du vill. Du får även möjlighet att sälja överskottet från den el som producerats tillbaka till elleverantören. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri

Byhmgard

Tillsammas kan vi förse Sverige med batterilager och solpaneler

Är ni intresserade att hjälpa Byhmgard att förse Sverige med solpaneler? Vi söker duktiga montörer och elektriker.