Frekvensbalansering - Byhmgard

Frekvensbalansering

Frekvensbalansering

Frekvensbalansering är viktigt för att upprätthålla en stabil och tillförlitlig eldistribution. Genom att använda olika tekniker och lösningar kan elmarknadsaktörer bidra till att balansera efterfrågan och tillgången på elektricitet och möjliggöra en smidig övergång till mer förnybar energi.

Frekvensbalansering

Frekvensbalansering innebär enkelt förklarat att säkerställa att det tillförs lika mycket till kraftsystemet som det förbrukas, varje sekund. Balansen mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Elnätet har ett konstant behov av el och för att upprätthålla en stabil frekvens behöver elproduktionen matcha efterfrågan, annars kan det leda till avbrott i strömförsörjningen och skador på elnätet.

Varför är frekvensbalansering viktigt? 

Frekvensbalansering blir allt mer viktigt för att upprätthålla en stabil och tillförlitlig eldistribution i ett elnät. Förut bestod våra kraftverk av stabil tillgång av vatten- och kärnkraft. Denna var planerbar, oberoende av väder samt kopplad till elnätet. Med den ökande användningen av förnybar energi är frekvensbalansering särskilt viktig eftersom produktionen från förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, kan vara mer variabel än produktionen från traditionella kraftverk som kör på fossila bränslen. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer om frekvensbalansering.

Bidrar batterilager till frekvensbalansering?

Att balansera elnätet är en komplex uppgift. Svenska kraftnäts uppgift är att detta sker på ett så smidigt och effektivt sätt genom att arbeta med partners där de erbjuder stödtjänster. Vår ambition är att genom teknik som batterilager bidra till ett mer stabilt elnät. 

 

Har du solcellsanläggning eller planerar att investera i en?

Då rekommenderar vi batterilager med stödtjänster. Byhmgard lotsar dig som kund genom hela processen från leverans till idrifttagande.

Olika användningsområden för batterilager (kan variera beroende på fabrikat)

• Nödström / backupström d.v.s. erbjuda ström i händelse av elavbrott under begränsad tid.

 

• Ö-drift där elavbrott sker under längre tid, eller där elen skall användas utanför elnätet så kallat “off grid”.

 

• Stödtjänst ihop med Svenska Kraftnät, där batteriet “hjälper” det svenska elnätet med obalanser.

 

• Så kallad “Peak Shaving”, vilket innebär att effekttoppar kapas ned i syfte att sänka behovet av huvudsäkringens nivå, eller att undvika huvudsäkringen löser ut vid en viss nivå.

 

• Elprisarbitrage, där batterilagret laddas upp med billig el under dygnets billiga timmar, för att sedan säljas under dygnets dyra timmar. 

 

• Solelsbalansering, där elström från solcellsproduktionens överskott sparas ned i batterilagret för att sedan användas under kvällstid.

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri

Byhmgard

Tillsammas kan vi förse Sverige med batterilager och solpaneler

Är ni intresserade att hjälpa Byhmgard att förse Sverige med solpaneler? Vi söker duktiga montörer och elektriker.