samt detta under Frekvensbalansering - Byhmgard

Frekvensbalansering

Stödtjänster för frekvenshandel och frekvensbalansering viktiga för att upprätthålla en stabil och tillförlitlig eldistribution. Genom att använda olika tekniker och lösningar kan elmarknadsaktörer bidra till att balansera efterfrågan och tillgången på elektricitet och möjliggöra en smidig övergång till mer förnybar energi.

Vad är frekvensbalansering? 

Frekvensbalansering innebär enkelt förklarat att säkerställa att det tillförs lika mycket till kraftsystemet som det förbrukas, varje sekund. Denna balansen mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Elnätet har ett konstant behov av el och för att upprätthålla en stabil frekvens behöver elproduktionen matcha efterfrågan, annars kan det leda till avbrott i strömförsörjningen och skador på elnätet.

Varför är frekvensbalansering viktigt? 


Frekvensbalansering är viktigt för att upprätthålla en stabil och tillförlitlig eldistribution i ett elnät. Med den ökande användningen av förnybar energi är frekvensbalansering särskilt viktig eftersom produktionen från förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, kan vara mer variabel än produktionen från traditionella kraftverk som kör på fossila bränslen.

Hur kan mina solceller från Byhmgard bidra till frekvensbalansering? 


Att balansera elnätet är en komplex uppgift. Svenska kraftnäts uppgift är att detta sker på ett så smidigt och effektivt sätt genom att arbeta med partners där de erbjuder stödtjänster. Vår ambition är att påskynda omställningen till hållbar elkraft. Byhmgard lotsar dig som kund genom hela processen från leverans till idrifttagande. Kontakta oss så berättar vi mer om frekvensbalansering.

Stödtjänster inom frekvensbalansering och frekvenshandel

En vanlig typ av stödtjänster för frekvenshandel och frekvensbalansering är kraftverksreservkapacitet. Detta innebär att vissa kraftverk kan hålla extra produktion i beredskap för att användas när efterfrågan på el ökar. Dessa kraftverk kan snabbt öka sin produktion och leverera extra el till nätet för att hjälpa till att balansera frekvensen. Ett annat exempel på stödtjänster är energilager, som kan användas för att lagra överskott av elproduktion och sedan släppa ut den på nätet när efterfrågan ökar. Energilager kan också användas för att stabilisera produktionen från förnybara energikällor som sol- och vindkraft, som kan vara mer variabla än traditionella kraftverk.

Sänk dina elkostnader
Vad kostar solceller? Vi har svaret
Få en fri offert idag och se kostnader för solceller, laddbox och batteri

Byhmgard

Tillsammas kan vi förse Sverige med batterilager och solpaneler

Är ni intresserade att hjälpa Byhmgard att förse Sverige med solpaneler? Vi söker duktiga montörer och elektriker.