samt detta under Balanseringstjänster - Byhmgard

En klok investering

Balanseringstjänster

Få betalt för stödtjänster med ditt batteri.

Fri offert

Hjälp till med frekvensbalansering

Tjäna pengar på ditt batteri

I takt med att elnätet förändras ökar behovet av enskilda batterier som kan hjälpa till att skapa balans. Du kan få betalt för att göra ditt batteri tillgängligt för frekvensbalansering i det svenska elnätet.

Vi på Byhmgard ser till att allt är installerat. Därefter är det nätleverantören som sköter allt det praktiska och kan helt automatiskt koppla på eller av batteriet efter behov. Anledningen är att kunna justera frekvensen på elnätet. Det du gör är att upplåta batteriet och få ersättning för det.

Vi hjälper dig hela vägen

För dig som vill veta mer om det tekniska finns de flesta svar i vår FAQ. Naturligtvis guidar vi dig genom hela processen när vi installerar ditt batteri.

Byhmgard är experter på batterier som kopplas ihop med elnätet. Det finns en mängd alternativ när det gäller batterikapacitet, men vi hittar en lösning som passar dina behov och samtidigt fungerar tillsammans med balanseringstjänster.

FAQ Balanseringstjänster

Stödtjänster, balanseringstjänster och frekvensbalansering är samma sak?

Kärt barn har många namn. På den svenska marknaden cirkulerar olika begrepp för Dynamic Containment. Men de betyder samma sak.

Vad innebär frekvens på elnätet?

Frekvens betyder helt enkelt: antalet gånger någonting händer över en viss tid. När du slår på din laptop eller tvättmaskin så används växelström. Detta innebär att strömmen hela tiden växlar mellan positiv och negativ spänning.
I Sverige oscillerar spänningen 50 gånger per skund, vilket betyder att vår frekvens är 50Hz. Våra hushållsartiklar och elektrisk utrustning är tillverkade så att de fungerar med just 50Hz. Om frekvensen inte är 50Hz, fungerar de inte.
Det är därför viktigt att hela tiden övervaka att frekvensen är just 50Hz i hela Sverige. Varje sekund. Detta ansvarar Svenska Kraftnät för. När utbud och efterfrågan på el förändras påverkar detta frekvensen. Till exempel, om det är en högre efterfrågan än utbudet, så kommer frekvensen att falla. Vid fel och störningar måste frekvensen återställas snabbt.

Hur fungerar frekvensbalansering med batterilager?

Ett sätt för Svenska Kraftnät att motverka frekvensstörningar i elnätet är stödtjänser (synonymt med balanseringstjänster eller Dynamic Containment). En stödjänst måste svara inom någon sekund för att hantera obalansen i frekvens på elnätet. Detta görs för att upprätthålla balansen mellan utbud och efterfrågan så att frekvensen är så nära 50Hz som möjligt – samt såklart se till att ljusen fungerar i landet. Stödtjänster med denna snabba responstid möjliggörs genom kontrakt mellan SVK och kraftleverantörer. Batterilagers snabba responstid och hastighet gör dem speciellt användbara för denna uppgift.
Du som köper batterilager med stödtjänster ihop med Byhmgards batterilager gör Sveriges elnät mer stabilt, smartare och flexiblare. Det låter oss tillsammans tillvarata förnyelsebara energikällor på ett stabilt och framtidssäkert sätt

Vilka elbolag hanterar batterilager med stödtjänst?

Där ett batterilager från Byhmgard är tänkt att användas för stödtjänst mot Svenska Kraftnät gäller att du har avtal med rätt elbolag. Tekniskt sett fungerar stödtjänst med alla elbolag i Sverige. Det är en relativt lång process kring att signera den speciella typ av avtal som krävs för stödtjänst mot ett elbolag. För närvarande kan vi erbjuda tjänsten stödtjänst i mot följande elbolag:
SE3: Bixia, Jämtkraft
SE4: Bixia, Jämtkraft
Det räcker med att du meddelar oss vilket av dess elhandelsbolag du valt.

Betalas intäkten för stödtjänst ut inklusive eller exklusive moms?

Intäkter från stödtjänst visualiseras alltid exkl.moms i portalen där man kan se intjäningen över tid. Momsregistrerade företag och organisationer får utbetalningar inklusive moms på 25%. Där betalar företag in momsen till Skatteverket. Privatkunder får utbetalningar exklusive moms och där betalar Byhmgard in momsen till Skatteverket. Privatpersoner kan behöva momsregistrera sig där intäkter överstiger 80 000kr före moms. Tag alltid kontakt med Skatteverket för att få reda på de senaste skattereglerna. Följande gäller kring beskattning av leverans av el till elnätet för privatpersoner: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

Hur går installationen av batterilager med stödtjänst till?

Byhmgard lotsar dig som kund genom hela processen från leverans till idrifttagande. 1. Du beställer batterilager från oss
Vi skickar föranmälan (s.k. ALP-blankett) till dig för underskrift
ALP skickas till Elnätsägare för godkännande
Vi levererar hårdvara
Du placerar batterilagret på rätt plats. Kontakta Byhmgard eller flyttfirma om du behöver hjälp med flytten av batterilagret till rätt plats
Vi inväntar medgivande* från elnätägaren kring ALP-blanketten. Elnätägare genomför ev. byte av din elmätare
Du säkerställer att internetuttag finns föredraget till där batterilager är placerat
Vår elektriker kopplar in batterilagret med tillhörande gateway-modul för internetuppkoppling
Vår elektriker kontrollerar uppkoppling mellan batterilagret och internet samt dess konfiguration
Din användare i webb-portal skapas
Färdiganmälan till elnätägaren skickas in av vår elektriker
Vi kan nu aktivera batterilager för pris arbitrage om så önskas
Efter klartecken från elbolaget (ej elnätägaren), kan frekvensbalansering starta *Om elnätägaren inte svarar inom fyra veckor kan installation påbörjas. Svar måste dock inkomma innan slutanmälan görs.

Hur fungerar webbportalen för stödtjänster?

Du får ett användarnamn i en webbportal där du kan se statistik över effektöverföring över tid samt intjäning. Intjäningsgrafen visar hur mycket pengar som genereras för stödtjänsten.

Hur ser framtiden ut för stödtjänster och elpriser?

Vi bedömer att framtidens elpriser kommer att vara fortsatt höga jämfört med historiska nivåer. Samtidigt tror vi att elpriserna kommer att stabiliseras.
Andelen planerbar energi ser ut att minska i framtiden när andelen vindkraft och solkraft ökar samtidigt som vi har för få turbiner inom de stora kraftslagen som vattenkraft, kärnkraft, gas, olja samt kraftvärmeverk. I kombination med detta sker den “Gröna omställningen” där samhället elektrifieras. Det kommer att leda till fortsatt höga obalanser i kraftnätet.